Profesionální stavební dozor Praha

Profesionální stavební dozor Praha

Cílem naší zavedené společnosti Stavby a Dozory Josef Černý je poskytnout vám své znalosti a zkušenosti pro realizaci vašich stavebních záměrů. Nabízíme vám pomoc ve formě stavebního a technického dozoru, výběru kvalitních a spolehlivých dodavatelů prací a vhodného stavebního materiálu. Dále nabízíme výkon funkce koordinátora BOZP, zastupování investora v celé fázi projektu, od vytváření projektové dokumentace, přes vyřízení stavebního povolení, realizaci samotné výstavby až po kolaudaci a předání díla.

U staveb prováděných svépomocí je stavební dozor nápomocný při výstavbě a svými odbornými znalostmi zkvalitňuje samotný proces výstavby. Na základě zkušeností umíme doporučit vhodné a zaručené dodavatele jednotlivých prací, tak aby vaše očekávání nebylo zklamáním.

Pokud se rozhodnete pro dílo zhotovené dodavatelem (např. stavební firmou na klíč), slouží stavební dozor jako vaše odborná kontrola provedených stavebních prací dodavatelem. Dále posuzujeme vhodnost materiálů, které dodavatel jistě považuje za kvalitní, ale nemusí tomu vždy tak být. Činnost stavebního dozoru spočívá rovněž v kontrole investovaných financí. Ti zkušenější jistě vědí, kolik finančních prostředků vynaložili mnohdy i neopodstatněně za položku, kterou mají stavební firmy velmi rády. Mluvíme o položce „vícepráce".

Nabízíme spolehlivý a aktivní stavební dozor. Praha a střední Čechy jsou regiony, kde působíme především. Vzdálenější výstavby dozorujeme po domluvě. Na trhu je naše společnost již 21 let. Máme za sebou stovky úspěšných dozorů staveb a rekonstrukcí různých rozsahů. Náš stavební dozor pro investora představuje záruku, že stavba se zrealizuje kvalitně, v dohodnutém čase a bez navýšeného rozpočtu.