Nepodceňujte stavební dozor

Nepodceňujte stavební dozor – mnohdy ušetří mnoho nervů a peněz

Stavba rodinného domu, bytového domu či polyfunkčního objektu představuje pro investora obvykle velkou investici, kterou by měl chránit před znehodnocením. Naše společnost vám nabízí široké znalosti, schopnosti a bohaté zkušenosti z dlouholeté praxe ve výkonu stavebního dozoru (na stavebním trhu působíme od roku 1993).

Stavební dozor v praxi často provádí přímo dodavatelská stavební firma. Ale pozor - tato situace, kdy dodavatel stavby, a zároveň stavební dozor, je jedna a tatáž společnost, je pro investora nevýhodná. Takový stavební dozor nemusí sledovat zájmy investora, ale spíše zájmy své a s velkou pravděpodobností může dojít i k nadhodnocení realizovaných prací. Ať už máte v plánu malou rekonstrukci v bytě nebo realizaci novostavby, ve finální fázi to je právě nezávislý stavební dozor, který za vás dohlédne na výši nákladů a dosáhne na případné úspory.

V rámci stavebního dozoru poskytujeme například:

 • Kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení
 • Provedení harmonogramu prací a jeho kontrolu ve spolupráci s dodavatelem
 • Zajištění kontrolních dnů
 • Kontrolu kvality prací a dodávek
 • Pravidelnou kontrolu zápisů do stavebního deníku
 • Sladění fakturace dle skutečně zrealizovaných prací a dodávek
 • Evidenci chyb a nedostatků a kontrolu jejich odstranění
 • Provedení fotodokumentace a videozáznamu stavby
 • Péči o stavební dokumentaci a její archivaci
 • Vytvoření systému konečného převzetí stavby od dodavatelů
 • Poradenství v přípravné i realizační fázi, a i během záruční a pozáruční lhůty

Pokud plánujete stavět, rozhodněte se pro nezávislý stavební dozor, který bude po celou dobu monitorovat vaši stavbu a hájit vaše zájmy. Určitě se vám to vyplatí!